Nyheter

Områdesbestämmelser Aspenäs

Områdesbestämmelser Aspenäs

 

För snart fyra år sedan beslöt kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag på områdesbestämmelser som kunde reglera avstyckningar och nybyggnation inom området i Aspenäs som ligger utanför detaljplan. Uppdraget skulle vara klart inom två år stod det i uppdragsbeskrivningen. För ca ett år sedan var ett förslag ute på samråd. Ett bearbetat förslag har nu förevisats politiken som har bortlagt ärendet. I september är det val och det är inte uteslutet att frågan kommer in i den lokala valdebatten, partierna verkar inte vara överens.

 

Det liggande förslaget berör ALLA fastighetsägare inom området. Framförallt är det är det två saker som sticker ut. Det första är att det som avsågs i uppdraget gällande avstyckningar och nybyggnation har knappt behandlats alls i förslaget. Det andra är att ca 20% av fastigheterna kommer att varsamhetsklassas, vilket innebär restriktioner på vad man får göra för exteriöra förändringar på huset. Det senare kommer att avgöras av kommunens byggnadsnämnd genom utökad plikt för bygglov. Förslaget innehåller också att antikvariska utredningar kommer att vara ett instrument för avgörande vad som får göras med huset. Dessa bygglov och utredningar kommer att få bekostas av fastighetsägaren. Att man valt just 20 % av fastigheterna innebär att man i praktiken har klassat hela Aspenäsområdet med varsamhetsbestämmelser och att ALLA fastighetsägare kommer att mötas av varsamhetsbestämmelserna om de avser göra förändringar på sin fastighet. Föreningens styrelse uppmanar alla medlemmar och även övriga fastighetsägare att sätta sig in vad bestämmelserna innebär för Er och Era grannar.

 

Det har kommit till föreningens kännedom att det har bildats en gruppering som håller på att sätta sig in djupare i vad förslaget till områdesbestämmelser kommer att innebära. De kommer med stor sannolikt synliggöra detta på något sätt. Så håll ögon och öron öppna så kan ni nog få hjälp att tolka detta.

 

Föreningens styrelse tillskrev kommunen under samrådstiden. Detta brev finns sedan tidigare på hemsidan. 

 

Läs mera

Områdesbestämmelserna

Kommunen bjuder in till två samrådsmöten, ett torsdag 17 juni och ett tisdag 22 juni. Båda mötena startar klockan 18.30. Då sker det en presentation om vad områdesbestämmelserna innebär och det finns möjlighet att ställa frågor. Mötena sker digitalt via Microsoft Teams. Det går att följa mötena både på dator och mobiltelefon. För att delta i mötena krävs det att man anmäler sig för att få en länk till mötet. Anmälan görs till aspenas@lerum.se, skriv i anmälan vilket av de två mötena du vill ha en länk till. Direkt efter anmälan får du ett svarsmejl som bekräftelse. Därefter får du en länk till Teams någon dag innan mötet. Om du inte får något svar i din inkorg ber vi dig att kolla din mapp med skräppost. En del som använder hotmail har fått kommunens svar sorterade som skräppost.

Läs mer och ta del av handlingarna på https://www.lerum.se/aspenasvillastad

 

Läs mera

Nyheter

Välkommen till Aspenäs Villaägares förening

Kul att du hittat hit till Aspenäs Villaägares förening! På denna hemsida finner du bakgrundsinformation om föreningen, hur du blir medlem, vilka årliga aktiviteter vi anordnar med mera.  AVF's styrelse hör gärna från dig! Använd kontaktfunktionen för att skicka in förslag på aktiviteter eller...
Läs mera

Föreningens aktiviteter 2024

Våra aktiviteter 2024 27/3 Årsmöte och gästföreläsning Aspenässkolans matsal 23/5 Städkväll vid Hagaviken/Kyrkudden 21/6 Midsommarfirande vid Åparken 24/10 Höstmöte 6/12 Tomten i Hagaviken Gå gärna med i vår Facebookgrupp för mer information Aspenäs Villaägares Förening - AVF | Facebook
Läs mera

Områdesbestämmelser Aspenäs

Områdesbestämmelser Aspenäs   För snart fyra år sedan beslöt kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag på områdesbestämmelser som kunde reglera avstyckningar och nybyggnation inom området i Aspenäs som ligger utanför detaljplan. Uppdraget skulle vara klart...
Läs mera

Områdesbestämmelserna

Kommunen bjuder in till två samrådsmöten, ett torsdag 17 juni och ett tisdag 22 juni. Båda mötena startar klockan 18.30. Då sker det en presentation om vad områdesbestämmelserna innebär och det finns möjlighet att ställa frågor. Mötena sker digitalt via Microsoft Teams. Det går att följa mötena...
Läs mera

Midsommarfesten inställd !

Det är med stor sorg som vi behöver ställa in årets midsommarfest igen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att många ännu inte är vaccinerade gjorde att vi fick ta detta tråkiga beslut.   Med förhoppning om ett trevligt midsommarfirande i egen regi önskar styrelsen en trevlig...
Läs mera

Områdesbestämmelser

En så kallad samrådshandling rörande områdesbestämmelser finns nu att läsa. Se följande länk…… https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/kallelser-och-protokoll/#8a16947f55a063-2989acf3bd5a98576-87119374dabd3376496-d4e2e607448c3376566 Områdesbestämmelserna kommer, om än på olika sätt, påverka alla...
Läs mera

Nyheter

Välkommen till Aspenäs Villaägares förening

Kul att du hittat hit till Aspenäs Villaägares förening! På denna hemsida finner du bakgrundsinformation om föreningen, hur du blir medlem, vilka årliga aktiviteter vi anordnar med mera.  AVF's styrelse hör gärna från dig! Använd kontaktfunktionen för att skicka in förslag på aktiviteter eller...
Läs mera

Föreningens aktiviteter 2024

Våra aktiviteter 2024 27/3 Årsmöte och gästföreläsning Aspenässkolans matsal 23/5 Städkväll vid Hagaviken/Kyrkudden 21/6 Midsommarfirande vid Åparken 24/10 Höstmöte 6/12 Tomten i Hagaviken Gå gärna med i vår Facebookgrupp för mer information Aspenäs Villaägares Förening - AVF | Facebook
Läs mera

Områdesbestämmelser Aspenäs

Områdesbestämmelser Aspenäs   För snart fyra år sedan beslöt kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag på områdesbestämmelser som kunde reglera avstyckningar och nybyggnation inom området i Aspenäs som ligger utanför detaljplan. Uppdraget skulle vara klart...
Läs mera

Områdesbestämmelserna

Kommunen bjuder in till två samrådsmöten, ett torsdag 17 juni och ett tisdag 22 juni. Båda mötena startar klockan 18.30. Då sker det en presentation om vad områdesbestämmelserna innebär och det finns möjlighet att ställa frågor. Mötena sker digitalt via Microsoft Teams. Det går att följa mötena...
Läs mera

Midsommarfesten inställd !

Det är med stor sorg som vi behöver ställa in årets midsommarfest igen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att många ännu inte är vaccinerade gjorde att vi fick ta detta tråkiga beslut.   Med förhoppning om ett trevligt midsommarfirande i egen regi önskar styrelsen en trevlig...
Läs mera

Områdesbestämmelser

En så kallad samrådshandling rörande områdesbestämmelser finns nu att läsa. Se följande länk…… https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/kallelser-och-protokoll/#8a16947f55a063-2989acf3bd5a98576-87119374dabd3376496-d4e2e607448c3376566 Områdesbestämmelserna kommer, om än på olika sätt, påverka alla...
Läs mera