Styrelsens svar till kommunen angående områdesbestämmelserna

Hej, 

Bifogat kan ni läsa styrelsens gemensamma svar till kommunen angående områdesbestämmelserna.

samrådssvar 2021.pdf (44421)