Välkommen till Aspenäs Villaägares förening

Kul att du hittat hit till Aspenäs Villaägares förening!

På denna hemsida finner du bakgrundsinformation om föreningen, hur du blir medlem, vilka årliga aktiviteter vi anordnar med mera. 

AVF's styrelse hör gärna från dig! Använd kontaktfunktionen för att skicka in förslag på aktiviteter eller annat som du tror kan vara något som föreningen kan åta sig! 

Om du har Facebook rekommenderar vi att du går med i vår grupp Aspenäs Villaägares Förening - AVF | Facebook som i skrivande stund har ca 900 medlemmar. Här finns aktuell information samt möjlighet att nå ut till andra Aspenäsbor.