Områdesbestämmelser

En så kallad samrådshandling rörande områdesbestämmelser finns nu att läsa. Se följande länk……

https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/kallelser-och-protokoll/#8a16947f55a063-2989acf3bd5a98576-87119374dabd3376496-d4e2e607448c3376566

Områdesbestämmelserna kommer, om än på olika sätt, påverka alla oss fastighetsägare i det område man definierat som Aspenäs villastad ( se karta i samrådshandlingen ). Om vi förstått saken rätt kommer kommunen inom en relativt snar framtid bjuda in till sk  samråd vid två tillfällen. Samrådet där möjlighet till frågor och synpunkter kommer att erbjudas  ska genomföras ” digitalt ”. Vi har fått  uppgift om att samrådstiden kommer att sträcka sig fram till den sista augusti i år.

Vi uppmanar nu alla våra medlemmar att ta del av samrådshandlingen, i synnerhet ni som äger fastigheter som påverkas av ”varsamhetsbestämmelser” ( samtliga dessa fastigheter är listade i handlingen ). Det är ett rätt omfattande material men de inledande punkterna samt avsnitt 8 innehåller mycket av vad man behöver veta.

Styrelsen i AVF kommer att be om ett sammanträffande med kommunen, helst innan semestern. Vi kommer därefter att formulera styrelsens synpunkter på förslaget till områdesbestämmelser ( vi kommer dock  inte ha synpunkter på enskilda fastigheter ).