Vill du se fler offentliga toaletter?

På AVFs årsmöte tidigare i år framfördes önskan om fler offentliga toaletter vid Aspenäsbadet. Nu finns det en enkät på kommunens hemsida där du kan framföra dina önskemål om var det behövs fler toaletter. Passa på att göra din röst hörd! 

                                 

www.lerum.se/Bygga-bo-och-miljo/Natur-och-parker/Parker-och-lekplatser/var-vill-du-se-fler-offentliga-toaletter/