Verksamhetsberättelse

Nu kan du ta del av verksamhetsberättelse för AVF 2020 i bifogat dokument.

Verksamhetsberättelse 2020.pdf (780545)