Välbesökt höstmöte

Kvällens höstmöte blev välbesökt, närmare 90 personer. Bebyggelseantikvarie Kristina Wallman berättade och beskrev vilket fint område vi bor i under temat "Guldkorn i Aspenäs". Hon visade bilder av hus i Aspenäs från olika tidsepoker och lyfte fram när hus var väl anpassade till terrängen. Sedan blev det en genomgång av resultatet från kommunens enkät, drygt 300 svar kom in från ett underlag med cirka 600 hushåll. Den höga svarsfrekvensen visar på engagerade invånare. En länk till sammanställningen som är gjord av AL Studio kommer att publiceras under torsdagen här på Facebook och på vår webbplats. Avslutningsvis blev det information om kommunens arbete med områdesbestämmelser. Per-Ola Johannesson, verksamhetschef på miljö-och bygg på Lerums kommun, beskrev att till nästa höst ska underlaget vara klart för beslut av politikerna. Innan dess blir det samråd. Med på mötet var även Eva Andersson (C), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad. Hon beskrev att det pågår en god dialog med vår förening och att hon fanns med på mötet för att få mer kunskap om Aspenäs. Även Elisabeth Sandén (MP) från byggnadsnämnden fanns på plats. Hon sa att hon välkomnar områdesbestämmelser för att det ska bli tydligare riktlinjer. Hon berättade också för en Aspenäsbo som var missnöjd över ett beslut i byggnadsnämnden att det är möjligt att överklaga nämndens beslut.