Styrelsens brev till kommunen angående områdesbestämmelser

En fråga som engagerar många boende i Aspenäs är förtätningen. Styrelsen har skrivit ett brev till kommunstyrelsen i Lerum för att de skyndsamt ska ta fram områdesbestämmelser. Nedan visas brevet.