Sammanställning av svaren från kommunens webbenkät

Under sommaren fram till början av september fanns det möjlighet att svara på frågor om boendemiljön i Aspenäs med omnejd. Det var kommunen i samarbete med AL Studio som tagit fram en enkät. Bakgrunden är att det ska tas fram områdesbestämmelser eftersom det aktuella området saknar detaljplan. I arbetet med områdesbestämmelser har politiken sagt att det ska ske en medborgardialog utöver det traditionella samrådet. 

Svaren hittar ni längst ner i bifogad länk som en pdf-fil. 

https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Nyhetsarkiv/sammanstallning-enkat/