Resterande sjuka träd tas bort i Seatons allé

Parkenheten kommer att ta ner tre stycken sjuka träd i Seatons allé. 

Då träden fälls i slutet av april kommer vägen stundtals att stängas av för fordonstrafik. Flaggvakter är då på plats för att dirigera trafiken. 

Nya träd kommer att planteras under senhösten.