Rapport från årsmötet

Årsmötet ikväll blev ovanligt kort och det kom färre medlemmar än vanligt - vilket var väntat på grund av covid-19. Punkterna på dagordningen klubbades igenom i snabb takt.

Värt att notera är att föreningen budgeterar ett underskott på 40 000 kr för innevarande år. Anledningen är ekonomiska satsningar på ett antal intressanta projekt. Föreningen har god ekonomi och vi vill inte lägga medlemsavgifter på hög utan investera dem i Aspenäs. Bland annat ska AVF bekosta en gångstig mellan Seatons Strand och Hagaviken samt uppdra åt en arkitekt att ta fram underlag för att bygga ett kallbadhus vid Aspens badplats. Det senare ingår i ett större projekt där betongbryggan ska renoveras/bytas ut. Det är ett spännande samarbete med lokala företag och kommunen.

Det blev få förändringar i styrelsen. En ledamot avgår, nämligen undertecknad Mattias Jansson. Nyvalde ledamoten Hans Svensson tar över som informationsansvarig.