Protokoll från årsmötet

Nu är protokollet från årsmötet för verksamhetsåret 2017 justerat och klart. God läsning.