Informationsblad från kommunens klimatrådgivare vid installation av solceller.