Grannsamverkan

Polisen i Lerum hade den 22 maj, 2012, ett informationsmöte i Aspenässkolans matsal om Grannsamverkan. Det var ett allmänt möte för boende i Lerums kommun. Representanter för AVF deltog på mötet.

Enligt Polisen skedde det 85 st. inbrott i Lerums kommun under 2010, 130 st. under 2011 och ca 55 st. hittills i år. I Lerum klaras ca. 11 % av inbrotten upp. Riksgenomsnittet är ca. 3 %. De flesta inbrotten sker mellan kl. 16.00 och 21.00, och det som stjäls är i huvudsak smycken, kontanter och mindre elektronik, d.v.s. saker som får plats i en ryggsäck.

Grannsamverkan är ett samlingsnamn för åtgärder som innebär att de boende i ett område bildar ett brottsförebyggande nätverk. Det betyder att grannar går samman för att förebygga bl.a. inbrott. Man vidtar åtgärder som bevakning, märkning av ägodelar, och rapportering av brott till Polisen. Grannsamverkan ska inte blandas ihop medmedborgargarde.