Enkät gällande områdesbestämmelser

Vi i styrelsen vill uppmana alla boende i Aspenäs att svara på enkäten gällande områdesbestämmelser. Den finns på kommunens webbplats. Länk nedan. Senast onsdag den 4 september ska svaren vara inne. Passa på att göra din röst hörd och tänk på att den sista frågan, nr 12, är en öppen fråga där du fritt kan skriva det du tycker är viktigt. I oktober kommer föreningen som vanligt att ha ett höstmöte och då blir det fokus på kommunens arbete med områdesbestämmelser. Mer information kommer när gäster och lokal är bokade.