AVFs roll i sakfrågor såsom boendefrågan för nyanlända

Vi har inte haft tillfälle att diskutera boendefrågan i styrelsen, men har tidigare valt att från föreningens sida följa våra stadgar och vara en informationskanal i frågor av denna karaktär.

"Föreningens syfte är att inom det geografiska område, som beslutats av föreningen, ta tillvara och hävda gemensamma intressen, främja gemenskap och trivsel samt även betjäna allmännyttan. Föreningen skall vara neutral i såväl politiskt som religiöst hänseende."

Vår uppgift är att:

  • arbeta med våra skötselområden utifrån vårt skötselavtal med Lerums kommun
  • ordna simskola
  • hjälpa till med finansiering av extra insatser som tex belysning i vårt område, Aspenäsboken mm
  • ordna midsommarfirande
  • sätta upp julgransbelysning
  • arrangera höstmöte och årsmöte där vi bjuder in föredragshållare för att informera våra medlemmar om vad som pågår i vårt område