AVF Nytt #2 2017

Välkomna till Årsmöte den 7 mars
Aspenäs Herrgård, kl 18:00
AVF bjuder på fika

En historisk vandring i Aspenäs historia
Gerd Riccius, föredragshållare, författare och gymnasielärare gästar vårt årsmöte och berättar om Aspenäs. Läs gärna mer om Gerd på www.riccius.se

Verksamhetsberättelse Aspenäs Villaägares Förening 2016
Föreningens uppgift är enligt våra stadgar följande:
Föreningens syfte är att inom det geografiska område, som beslutats av föreningen, ta tillvara och hävda gemensamma intressen, främja gemenskap och trivsel samt även betjäna allmännyttan. Föreningen skall vara neutral i såväl politiskt som religiöst hänseende.

Status AVF
Styrelsen för Aspenäs Villaägares Förening (AVF) har under sitt 88:e verksamhetsår haft 5 st. protokollförda sammanträden.

Antalet medlemmar i föreningen är 400 hushåll. Föreningen har ett medlemsregister som kontinuerligt uppdateras. Den årliga medlemsavgiften är Kr 150.-/år och gäller för en medlem/familj. Det har delats ut fyra informationsblad (Aspenäs-Nytt) till medlemmarna under verksamhetsåret. Hemsida, facebook, informationsblad, samtal och arrangerade möten är kontaktytorna gentemot medlemmarna.

Föreningen höll sitt årsmöte den 9:e mars 2016 i Aspenäs Kyrka. Efter mötet informerade Lerny Hermansson, byggchef på Lerums kommun, om tomtstorlek, Attefallshus och kommande projekt. Till kaffet bjöd föreningen på semlor.

Aktiviteter
Under året har styrelsen tillsammans med flera medlemmar arbetat med våra skötselområden utifrån det skötselavtal vi har med Lerums kommun och där vår medlem Hans-Jöran Hildingsson är vår representant i kontakten med Lerums kommun. Särskilt prioriterade områden har varit Hagaviken på vårstäddagen (9/5), som avslutades med grillning och sträckan Aspenbadet till Kyrkudden, där vi på höststäddagen (23/10), trots ösregn, fick fint gensvar av medlemmarna och som avslutades med gemensam fika.

Vår medlem Hans-Olof Almquist har även under 2016 klipp gräset på bollplanen vid Seatons Allé, vilket vi i föreningen är mycket tacksamma för. Flaggstången på parkeringen i korsningen Frödings Allé/Strandvägen har fått en ny julbelysning.

Det traditionsenliga midsommarfirandet anordnades i Åparken och det kom 250 personer. Firandet var mycket uppskattat och anordnades av familjen Wideman, vilket styrelsen också tackar varmt för. För första gången ordnade AVF Tomte i Hagaviken den 9 december. Rune Nilsson som tomte och Leif Köningsson med häst och vagn gjorde succé hos våra yngsta medlemmar.

Den 10 november anordnade föreningen ett höstmöte i Aspenässkolans matsal där Helene Eriksson, markutvecklare för Aspen Strand och Ann-Christin Wellander, verksamhetschef i Lerums kommun informerade om byggplaner i vårt närområde.


Verksamhetsberättelse för Aspenäs Villaägares Idrottsförening (AVIF), 2016
Föreningens ändamål är att bedriva simskoleverksamhet i Aspenäsbadet i Lerum.

Verksamhetsåret löper från 1 januari till 31 december.

Simskolan arrangerades under veckorna 30-32, dvs. 25/7 – 12/8. Vädret under perioden har varierat en del men inte varit så påfrestande som under 2015. De 25 eleverna delades in i grupper med cirka 6 elever i varje grupp. Simlärarna Molly Boberg och Sanna Berntsson gjorde ett utmärkt arbete och fick beröm av både barn och föräldrar. Viss märkesförsäljning har skett.
Simskoleverksamheten annonserades och marknadsfördes gentemot medlemmar och andra bland annat genom moderföreningen Aspenäs Villaägares Förenings informationsblad Aspenäs-Nytt, annons i Lerums Tidning och anslag på Vattenpalatset.

Föreningen har cirka 50 medlemmar. Föreningen har organisationsnummer 802446-9994 och är medlem i Simförbundet (nr. 43686) och Riksidrottsförbundet (nr. 43686-33).

Styrelsens ledamöter under 2016 har varit:
Hans-Jöran Hildingsson (ordförande), Thomas Nilsson (kassör), Hans Svensson

 


Medlemsavgiften, som är 150:-/hushåll för 2017, betalas in på Plusgirokonto 91376-4 eller med Swish till AVF 1235760848. Glöm inte att meddela namn, adress och e-postadress. 

AspenasNytt201702.pdf (284,6 kB)