Aspenäs i förändring? Inlägg från medlem.

På föreningens höstmöte torsdag den 9 november är temat "Aspenäs i förändring?".  AVF:s styrelse tycker att frågan är viktig och att den behöver belysas, däremot tar vi sällan ställning i enskilda projekt. Dialog och information om vad som händer vill vi gärna stödja. En medlem har skrivit följande om byggpolicys i Aspenäs Villastad.