Årsmötet begränsas

Utifrån Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer (13/3) för evenemang med färre än 500 personer kommer årsmötet att begränsas. Det blir endast årsmötesförhandlingar. Vi får tyvärr skjuta upp vår gäst Hans Svenssons föredrag om Gotaleden och det blir inte heller något fika.

Vi uppmanar alla som har symtom på luftvägsinfektion att inte komma. 

Fortfarande gäller att utifrån vad som händer med utbredningen av covid-19 och Folkhälsomyndighetens riktlinjer så kan även nuvarande upplägg ändras. 

Vänligen/ styrelsen 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/