Årsmötesprotokoll för 2016

Nu finns en kopia av årsmötesprotokollet för föreningens verksamhetsår 2016 att läsa här. Årsmötesprotokoll för verksamhetsår 2016.pdf (234,6 kB)