ÅRSMÖTE I ASPENÄS VILLAÄGARES FÖRENING

Välkommen att delta i föreningens årsmöte den 20 maj kl 18.30.
Då vi inte kan samlas som vanligt har styrelsen beslutat att mötet ska genomföras med hjälp av ” Teams ”. Är du intresserad av att vara med ber vi att du anmäler dig och dessutom uppger din e-postadress till hans.svensson@hammerhills.se .
Du kommer att få en inbjudan med länk till mötet någon dag innan mötet. Har du någon fråga, kontakta Hans på adressen ovan.
 
På vår hemsida aspenas.nu finner du dagordning, årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsrapport samt förslag till styrelse, revisorer och valberedning.
 
Med en förhoppning om att allt ska fungera så bra det kan hälsar jag alla välkomna.
 
Thomas Nilsson
Ordförande