Älgfamilj i Aspenäs

Under oktober och november har en älgko med två kalvar till och från rört sig i Aspenäs. I månadsskiftet september/oktober sparkades en lös hund till döds och natten mot den 23 november sparkades ytterligare en hund till döds. Ägaren till hunden skadades och fördes till sjukhus. En lokal jägare bedömde tidigt att det bästa var att skjuta älgarna eftersom de inte längre är skygga för människor. Älgarna har dagtid vilat i trädgårdar nära t ex Aspevallen. Tyvärr har jägaren trots upprepade försök inte hittat älgarna. Han har också tydligt sagt att han inte skjuter i bostadsområden. Jakt där innebär stora risker för de boende eftersom vapnet är så kraftigt att kulan går igenom älgen och kan ändra riktning och träffa människor. Det är inte heller tillåtet att jaga efter solnedgången. För att jaga i villaområden krävs det polistillstånd. De gäller bara några timmar åt gången. Jägaren har minst två gånger sökt polistillstånd för att jaga, men då hittade han inga älgar. 

Älgarna försvann, under pågående jakt, mot Häcksjön lördag den 23 november. Ett större jaktlag, drygt tio man, försökte fälla älgfamiljen under söndagen. Tyvärr hann älgarna försvinna.  Om man ser älgfamiljen kan man ringa polisen. Eftersom älgkon har attackerat både människor och djur ska du ringa 112. Då kontaktar polisen jägare som får tillstånd att skjuta älgarna. 

Då älgfamiljen snabbt rör sig över stora områden underlättar det om jägaren får in tips var de är.