Älgarna skjutna

Älgarna är skjutna. Vid sextiden, ikväll onsdag, sköts älgkon och kalvarna. Det var efter inkomna rapporter från boende och polisen som älgarna hittades. Älgarna sköts vid Grindstugan, vid kraftledningar efter von Holtens väg. Det var en jägare i Bertils jaktlag som fällde älgarna. Polisen hade gett tillstånd för skjutning i mörker. Tack för alla tips under resans gång.